34. Sedlarjevo srečanje in regionalna konferenca

Letošnji dogodek je potekal v dvojni organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor in Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru ter Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije.

Tema konference je bila preoblikovanje regionalne politike in prakse z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Namen konference pa je bil odpreti široko razpravo o izzivih, s katerimi se sooča regionalni razvoj v Evropski uniji in zunaj nje s posebnim poudarkom na vse večjih regionalnih razlikah na področju gospodarskega razvoja, socialne kohezije, varstva okolja in institucionalnega sodelovanja. Konferenca se je osredotočala na vključevanje regionalnih potreb v oblikovanje prihodnjih politik in instrumentov, namenjena pa je bila tako oblikovalcem regionalne politike kot tudi strokovnjakom iz prakse. Z veseljem ugotavljamo, da so s na vabilo k sodelovanju odzvali tako akademiki, raziskovalci, svetovalci, kot predstavniki političnih in drugih organizacij, visokošolskih institucij, študenti in zainteresirani posamezniki, ki so se nam pridružili tako s prispevki kot udeležbo na dogodku. Še posebej smo veseli, da  so se nam pridružili tudi Minister g. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo ni regionalni razvoj, mag. Aša Rogelj, direktorica Direktorata za regionalni razvoj na istem ministrstvu, ga. Valentina Lavrenčič ter mag. Lenča Šolar Humerca, predstavnici Ministrstva za naravne vire in prostor, ki vodita projekt izdelave regionalnih projektov na Direktoratu za graditev in prostor in predstavnica Ministrstva za kulturo. Slednjemu se tudi zahvaljujemo za vsakoletno finančno podporo pri izvedbi Sedlarjevih srečanj.

Preko spodnje povezave si lahko ogledate še prispevek BKTV:
https://youtu.be/XqdnqdxYF-I

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči

Galerija slik