Vodstvo

Predsednica:


Izvršni odbor:

 • dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ. dipl. inž. arh.
 • Manca Jug univ. dipl. inž. arh.
 • Mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.
 • Anita Kranjc, univ. dipl. geogr., prof. soc.
 • Petra Orozel, dipl. inž. kraj. arh.
 • Aljaž Lepšina, mag. inž. arh. urb.

Nadzorni odbor:      

 • mag. Miran Gajšek., univ. dipl. inž. arh.
 • dr. Mojca Šašek Divjak, univ. dipl. inž. arh.
 • Angelca Rus, univ. dipl. geogr.

Častno razsodišče: 

 • prof. dr. Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. arh. 
 • izr. prof. dr. Anton Prosen, univ. dipl. geod. - kom. inž.
 • mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.
 • Mag. Tatjana Marn univ. dipl. geog.
 • Martina Lipnik, univ. dipl. inž. arh.


Organi društva so bili izvoljeni na občnem zboru DUPPS-a, 11.5.2023, v Ljubljani.