Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

Spoštovani,

vabimo vas k udeležbi na

Mednarodni regionalni razvojni konferenci in 34. Sedlarjevem srečanju

z naslovom

Inoviranje regionalnih politik in praks

ki bo potekal 16. in 17. novembra 2023
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, Razlagova 14, Maribor

Mednarodna regionalna razvojna konferenca z naslovom »Inoviranje regionalnih politik in praks«, ki je letos hkrati tudi 34. Sedlarjevo srečanje se kar hitro približuje. Dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je namenjen skupnemu razmisleku o preoblikovanju regionalnih politik in praks z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Zelo veseli smo odziva avtorjev ter številnih prispevkov, ki bodo letos predstavljeni tako na plenarnem delu konference, kot tudi v vzporednih sekcijah. Imeli bomo tudi dve vabljeni predavanji in okroglo mizo tako, da bomo lahko spremljali zelo pester program. Vse informacije o dogodku, prijava ter program so dostopni na tej povezavi.

Naj vas spomnimo na možnost zgodnje prijave do 30. oktobra 2023 ter s tem nižjo kotizacijo. Upokojenci imajo kotizacijo znižano, študentje pa se lahko dogodka udeležijo brezplačno.

Članom in članicam ZAPS udeležba na dogodku prinaša 5 kreditnih točk (3 za prvi dan in 2 za drugi dan), predavateljem pa 4 kreditne točke, z udeležbo na obeh dnevih, 6 kreditnih točk.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na: Conference@rra-podravje.si ali drustvo.dupps1@gmail.com

 

Vljudno vabljeni!

Organizacijski  in programski odbor

 

DUPPS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora in kulture.
Predavanje: Beograd na vodi
Poglej
Odgovorno do prostora
Vabimo vas k obisku naše FB strani, na kateri objavljamo novice o za zanimivih domačih in tujih objavah, dogodkih in razpisih.
Obišči